MEDIER, FORSKNING OG PRESSE

Hvilke programmer
har jeg deltaget i?

Oliver min allerførste klient

Var med på TV2 og fortælle om, hvordan han overvandt angst med Metakognitiv Terapi

Interview om unge med angst

Jeg var inde som ekspert på TVS og tale om stigningen i antallet af børn og unge med angst. Se med!

Interview på TV2 Øst

Om succes med behandling af børn og unge med angst og andre lidelser i grupper og individuelt

Nova slap af med angsten på Kanal 4

Klippet med Nova kan ses på Dplay og Youtube. Klik her

Forskning

Her postes løbende ny forskning, især om effekten af metakognitiv terapi, men også generelt om psyken, og hvordan dit sind fungerer.

Seneste forskning: Ny metaanalyse viser at metakognitiv terapi giver bedre resultater end f.eks. kognitiv adfærdsterapi for angst og depression.

Forskning, bl.a. fra Danmark viser – i det man kalder en metaanalyse – at Metakognitiv terapi giver hurtigst og bedst resultater i samtlige tilfælde.

Forskerne Normann og Morina har undersøgt i alt 25 forskningsstudier. I de fleste af studierne undersøgte de resultater fra behandling af klienter, der led af angst og depression. Analysen omfatter i alt 780 forsøgspersoner, og de studier man kiggede på var både individuel terapi og gruppeterapi.

Studierne viste, at MCT er mere effektiv i behandlingen af psykiske lidelser end f.eks. kognitiv adfærdsterapi. I alle studierne fandt man, at MCT gav en signifikant hurtigere og stærkere bedring (symptomreduktion) sammenlignet med andre terapiformer, hvilket bekræfter tidligere metaanalyser.

Men det bliver bedre, fordi MCT gav også bedring på en bredere palette af symptomer på angst og depression, hvilket bekræfter, at MCT faktisk er transdiagnostisk, og dermed kan anvendes på adskillige typer af psykologiske problemstillinger.

Det viste sig, at klienterne gennemsnitligt brugte 9,5 konsultationer for at opnå fuld bedring, hvilket er markant hurtigere end ved andre typer af terapi.

Gruppeterapi er lige så effektivt som individuel terapi – og meget billigere
Analysen viste en anden og meget vigtig ting, nemlig at der ikke er forskel på om man får individuel eller gruppeterapi, hvilket er unikt, idet de fleste andre terapiformer mister effektivit i gruppeterapi-settings. Du kan altså få lige så god terapi til en trediedel af prisen, og med lige så godt resultat.

MCT er altså fortsat den mest effektive metode til behandling af angst og depressionslidelser.

Jeg er uddannet på højeste niveau og er nu PhD studerend hos netop Dr. Adrian Wells som har grundlagt denne nye og effektive metode.

Hør, hvorfor du ikke er et offer for stress, angst og depression.
Tilmeld dig min blog og nyhedsbrev her

Tilmeld