Et hold af forskere fra Manchester og Liverpool Universitet har sammenlignet Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med Metakognitiv Terapi for Hjertepatienter for at undersøge, hvilken type behandling der virker bedst.

Formålet var at finde ud af, hvorfor KAT har begrænset effekt for hjertepatienter og der kunne være mere potentiale i MCT.

Man undersøgte 49 patienter, som led af angst og/eller depression og foretog en kvalitativ undersøgelse af, hvor godt terapien fungerede ifht. at reducere patienternes lidelse.

KAT involverer fokus på at beskrive specifikke detaljer i patientens tænkning med fokus på at identificere forvrænget eller urealistisk tænkning, for at omstrukturere denne. Det var dog vanskeligt at realitetsteste tanker, da disse patienters tænkning reelt ikke var urealistisk, og der var derfor begrænset effekt af forsøget på at realitetsteste tanker. Desuden viste det sig svært at adressere alle de forskellige terapeutiske mål, som er nødvendige i KAT, da mængden af negative tanker var høj.

Fra et MCT perspektiv – fokus på langvarig dvælen ved negative tanker som bekymringer og grublerier – var nok til at forstå patienternes tænkning. MCT var derfor mere egnet, og kunne langt hurtigere skabe bedring. Derfor er konklusionen på studiet, at MCT passer bedre til behandling også af denne patientgruppes psykologiske problemer.

Hvis du vil vide mere om Metakognitiv Terapi og mulighederne for at få effektiv behandling for angst, depression, stress, OCD og PTSD, så klik ind på www.metafied.dk og/eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her <Klik her>